Zlín design week 2016

ONEDAY jako součást společné výstavy Koncept story na Zlin Design Weeku. Tématem druhého ročníku festivalu jsou Prachy. Na otázku Kolik stojí design? tak pomyslně odpovídá i výstava Peníze!
**
ONEDAY is being represented in collaboration with Koncept story at Zlin Design Week. Topic of the 2nd year festival ZDW is Money. The question How much does design cost? Is answered through exhibition Money!

Share your thoughts

preloader