ušetřete na poštovném - nově posíláme balíčky přes Zásilkovnu Skrýt

1. Ochrana osobních údajů

 • 1.1 Alžběta Straussová, sídlem Ovocnářská 316, 155 31, Praha 5, identifikační číslo: 02178621, DIČ CZ8953120495, zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „Správce”) zpracovává v rámci kupní smlouvy ve smysl u nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení”) následující osobní údaje kupujících:—   jméno a příjmení
  —  dodací adresa
  —  fakturační adresa
  —  e-mailová adresa
  —  telefonní číslov souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
 • 1.2 Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky, dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, a dále zpracovatelé, kterými jsou— poskytovatel webového rozhraní ACTIVE 24, s.r.o.
  — poskytovatel softwaru Google Analytics;
  — poskytovatel softwaru MailChimp;
  — poskytovatel přepravních služeb PPL CZ s.r.o.;
  — případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

2. Cookies